bg-image

Prestasi Teknikal Pemegang Lesen

jj

 1. Stesen Janakuasa di Semenanjung Malaysia

  1. Lokasi Stesen Janakuasa di Semenanjung Malaysia
  2. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun pertama 2015)
  3. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun kedua 2015)
  4. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun ketiga 2015)da
  5. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun keempat 2015)
  6. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun pertama 2016)
  7. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun kedua 2016)
   a
 2. Lokasi Janakuasa di Sabah

  1. Lokasi Stesen Janakuasa di Sabah
  2. Prestasi Pemegang Lesen di Sabah (Suku tahun pertama 2015)
  3. Prestasi Pemegang Lesen di Sabah (Suku tahun kedua 2015)
  4. Prestasi Pemegang Lesen di Sabah (Suku tahun ketiga 2015)
  5. Prestasi Pemegang Lesen di Sabah (Suku tahun keempat 2015)
   jfj
 3. Lokasi Loji Janakuasa Tenaga Boleh Baharu

  1. Lokasi Loji Janakuasa Tenaga Boleh Baharu
  2. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun pertama 2015)
  3. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun kedua 2015)
  4. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun ketiga 2015)
  5. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun keempat 2015)
  6. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun pertama 2016)ui
   iu
 4. Laporan Statistik Pelesenan

  1. Laporan Statistik Pelesenan (Sehingga Suku Pertama 2015)
  2. Laporan Statistik Pelesenan (Sehingga Suku Kedua 2015)
  3. Laporan Statistik Pelesenan (Sehingga Suku Ketiga 2015)
  4.  Laporan Statistik Pelesenan 2015
  5. Laporan Statistik Pelesenan 2016 (suku tahun pertama)

Arkib

- 2014

- 2013

- 2012